Wil je de kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden van een onderwijsgevende in het primair, voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs laten onderzoeken? Vraag een vrijblijvende offerte aan voor een assessment of bel ons voor meer informatie. Het aanvragen van de offerte verplicht je uiteraard tot niets, we nemen eerst contact met je opnemen om de details van de opdracht te bespreken. Wij nemen assessments af voor:

 

  • Leidinggevenden PO / VO / MBO (zoals bestuurder, directeur, adjunct-directeur, locatie leider, teamleider, etc.)

  • Intern begeleiders o.b.v. de beroepsstandaard van de Landelijke Beroepsgroep voor Intern Begeleiders (LBIB)

  • Leraren PO / VO / MBO

Goed om te weten: Gezamenlijk hebben wij in ons assessment center meer dan duizend assessments afgenomen in het onderwijs. Honderden in de laatste paar jaar.  In verband met selectie, (her)registratie van schoolleiders (RDO en RADO), ontwikkeling en kweekvijvers etc.

Veelgebruikte toepassingen

 

1. Registratie 

SRPO_vignet_kleur (2)

Wij zijn in Nederland als eerste assessment center door het schoolleidersregister PO gecertificeerd om bij schoolleiders assessments af te nemen en in het kader van registratie (RDO en RADO). Klik hier voor het openen van onze folder voor meer informatie.  De investeringskosten van een schoolleidersassessment bedragen € 1750,- (excl. 21% BTW).

2. Herregistratie 

 

Ook zijn wij in het kader van herregistratie door het Schoolleidersregister PO gecertificeerd als professioneel beoordelaar voor het waarderen van de ontwikkeling die een schoolleider heeft doorgemaakt. Bij het bepalen van een ontwikkeling achteraf  heb je het over een ontwikkeling die voorheen werd aangeduid met de term ‘informeel leren’. Klik hier voor meer informatie.

 2. Selectie

Met dit assessment krijg je een expert oordeel en onafhankelijk advies over de geschiktheid van een (nieuwe) medewerker. Bij dit assessment richten wij ons in eerste instantie op de aanwezigheid van de vereiste competenties en vervolgens op het ontwikkelpotentieel in relatie tot deze competenties.

3. Ontwikkeling

Met dit assessment krijg je een expert oordeel en onafhankelijk advies over kwaliteit, potentieel en ontwikkeling. Wij geven de deelnemer en de organisatie concrete ontwikkeladviezen om het aanwezige potentieel tot bloei te laten komen: wat de deelnemer zelf kan doen om zich verder te ontwikkelen binnen de functie en hoe de organisatie daarbij kan ondersteunen. In een potentieel-assessment staat de vraag centraal of de medewerker over het potentieel beschikt om door te groeien naar een nieuwe functie(richting).

4. Duurzame inzetbaarheid

Dit asssesment geeft een diepgaand inzicht in de duurzame inzetbaarheid van de deelnemer. Het is belangrijk dat medewerkers goed weten wat ze willen en kunnen zodat ze vanuit zelfregie hun loopbaan kunnen vormgeven. Aan de hand van een verdiepend gesprek met een psycholoog, diverse vragenlijsten (persoonlijkheid, interesse en drijfveren) en praktijkopdrachten krijgt de deelnemer zicht op zijn eigen duurzame inzetbaarheid.