Onderwijs

Wil je de kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden van een onderwijsgevende in het primair, voortgezet of (voortgezet)  laten onderzoeken? Vraag vrijblijvend een offerte aan voor een assessment of bel ons voor meer informatie. Het aanvragen van de offerte verplicht je uiteraard tot niets, we nemen eerst contact met je opnemen om de details van de opdracht te bespreken. Wij nemen assessments af voor:

  • Leidinggevenden PO / VO / MBO (zoals bestuurder, directeur, adjunct-directeur, locatie leider, teamleider, etc.).
  • Intern begeleiders o.b.v. de beroepsstandaard van de Landelijke Beroepsgroep voor Intern Begeleiders (LBIB)
  • Leraren PO / VO / MBO

Bij de assessments voor schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs maken wij gebruik van de nieuwe beroepsstandaard. Hierbij staan leiderschapspraktijken en persoonlijk leiderschap centraal. Zie onze poster.

Veelgebruikte toepassingen

1. Selectie

Met dit assessment krijg je een expert oordeel en onafhankelijk advies over de geschiktheid van een (nieuwe) medewerker. Bij dit assessment richten wij ons in eerste instantie op de aanwezigheid van de vereiste competenties en vervolgens op het ontwikkelpotentieel in relatie tot deze competenties.

2. Ontwikkeling

Met dit assessment krijg je een expert oordeel en onafhankelijk advies over kwaliteit, potentieel en ontwikkeling. Wij geven de deelnemer en de organisatie concrete ontwikkeladviezen om het aanwezige potentieel tot bloei te laten komen: wat de deelnemer zelf kan doen om zich verder te ontwikkelen binnen de functie en hoe de organisatie daarbij kan ondersteunen. In een potentieel-assessment staat de vraag centraal of de medewerker over het potentieel beschikt om door te groeien naar een nieuwe functie(richting).

3. Herregistratie

Ook zijn wij in het kader van herregistratie door het Schoolleidersregister PO gecertificeerd als professioneel beoordelaar voor het waarderen van de ontwikkeling die een schoolleider heeft doorgemaakt. Bij het bepalen van een ontwikkeling achteraf  heb je het over een ontwikkeling die voorheen werd aangeduid met de term ‘informeel leren’. Klik hier voor meer informatie.

4. Duurzame inzetbaarheid

Dit asssesment geeft een diepgaand inzicht in de duurzame inzetbaarheid van de deelnemer. Het is belangrijk dat medewerkers goed weten wat ze willen en kunnen zodat ze vanuit zelfregie hun loopbaan kunnen vormgeven. Aan de hand van een verdiepend gesprek met een psycholoog, diverse vragenlijsten (persoonlijkheid, interesse en drijfveren) en praktijkopdrachten krijgt de deelnemer zicht op zijn eigen duurzame inzetbaarheid.