Graag zetten wij puntsgewijs voor u op een rij hoe wij als assessment center onze kwaliteit waarborgen:

 • Bij elk assessment zijn twee onafhankelijke beoordelaars / adviseurs betrokken, waaronder een NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) geregistreerde psycholoog;
 • We houden onze kennis up-to-date middels trainingen en cursussen.
 • Wij maken uitsluitend gebruik van digitale (gestandaardiseerde), valide en betrouwbare instrumenten.
 • We besteden veel zorg en aandacht aan het voortraject en het uiteindelijke resultaat; parallellen tussen testuitslagen, een samenhangend en kwalitatief krachtige, eensluidende conclusie en advies.
 • Rapporten worden door de adviseur zelf geschreven.
 • Een afzonderlijke terugkoppeling of persoonlijk nagesprek met de kandidaat behoort tot de standaardprocedure.
 • Wij nemen de ruimte om het traject in alle zorgvuldigheid af te ronden, ook wanneer daar meer tijd voor nodig is.
 • Elk assessment wordt op gestructureerde wijze met de kandidaat geĆ«valueerd met behulp van de Assessment Procedure Rechtvaardigheidsschaal (bron: de Nieuwe Assessmentgids, 2018, Wim Bloemers). Deze vragenlijst voor het beoordelen van een assessmentprocedure wordt na afloop van het assessment aan de kandidaat digitaal aangeboden.
 • We werken volgens NEN-ISO 10667-2 en conform de richtlijnen van het NIP.

Voor ons staat het leveren van kwaliteit met betrekking tot al onze diensten hoog in het vaandel, zo ook een effectieve levering van assessmentdiensten. Om dit te waarborgen hanteren wij onder andere de nieuwe norm NEN-ISO 10667-2. Deze richtlijn draagt ertoe bij dat opdrachtgevers/deelnemers een gestandaardiseerde, geschikte en faire levering van assessments ontvangen.

NEN-ISO 10667 is een internationale norm, opgesteld ten behoeve van kwaliteitswaarborging van procedures om mensen te beoordelen voor werkgerelateerde organisatiedoelen oftewel assessments. De norm bestaat uit twee onderdelen; 10667-1 beschrijft de eisen voor de klant en 10667-2 beschrijft de eisen voor de dienstverlener. De normen zijn dus niet alleen opgesteld voor het assessmentbureau, maar ook voor de klant. De klant is verantwoordelijk voor eigen naleving van deel 1 van de norm.

Wij hebben in het licht van de norm ons assessmentproces geanalyseerd en waar nodig onze gedragscode en leveringsvoorwaarden aangepast.

De norm heeft betrekking op methodes en procedures voor assessmentdoeleinden op individueel-, groeps- en organisatieniveau, zoals persoonlijke ontwikkeling, teambuilding of fusies. De norm beschrijft eisen met betrekking tot o.a.:

 • Keuze, integratie, implementatie en evaluatie van assessmentprocedures en -methodes;
 • Interpretatie van assessmentresultaten en daarop gebaseerde rapporten;
 • Behandeling en opslag van persoons- en assessmentgegevens;
 • Vereiste competenties en professionaliteit van mensen die betrokken zijn bij het assessmentproces;
 • Organisatie gerelateerde beslissingen (bv. training, teambuilding, inwijding in de organisatiecultuur of klimaat);
 • ISO bevat geen technische professionele standaards of specifieke vaardigheden voor assessoren.

Meer informatie?

Heeft u behoefte aan meer informatie over de norm, dan kunt u de drie samenvattingen bekijken. Deze beschrijven onder andere de belangrijkste verantwoordelijkheden van de dienstverlener (Slim assessments), klant en deelnemer binnen de verschillende fases van het assessmentproces.