Functiebeschrijven en -waarderen

Een functiebouwwerk dient een weergave te zijn van de organisatie enerzijds en anderzijds zo ingericht te zijn dat het voldoet dan de wensen en eisen van de organisatie, zoals die vertaald zijn vanuit het strategisch beleidsplan. Wij ondersteunen organisaties in het (her)beschrijven en / of (her)ijken van hun functiegebouw. Hierbij realiseren wij het volgende:

  • Het creĆ«ren van transparantie, samenhang, flexibiliteit en eenduidigheid in het functiegebouw;
  • Het komen tot een functiegebouw dat voldoet aan de actuele wet- en regelgeving (CAO) en aansluit bij het strategisch beleidsplan en de doelen en beloften die daarin geformuleerd zijn, dat als goed instrument kan dienen voor een moderne gesprekkencyclus;
  • Het komen tot een eigentijds functiegebouw waarin voldoende waardering (voor zittende medewerkers) en wervingskracht (voor nieuwe medewerkers) is meegenomen. Dit betekent niet alleen een juiste weergave van de huidige invulling (met voortschrijdend inzicht), maar ook het bieden van perspectief.

Het functiebouwwerk is daarmee een middel om tot een goede invulling en uitvoering van de organisatie te komen. Het functiebouwwerk moet daarmee enerzijds recht doen aan de invulling die de medewerkers geven aan hun functie en anderzijds voldoen aan de wensen en eisen die de organisatie aan de verschillende medewerkers stelt. Daarnaast dient het te voldoen aan de eisen die wet- en regelgeving aan een functiebouwwerk in het onderwijs stelt (beschreven en gewaardeerd volgens de FUWASYS-methode, gewaardeerd door een SPO-gecertificeerde). Wij bieden inhoudelijke en organisatorische ondersteuning door SPO-gecertificeerde adviseurs met zeer veel kennis van en ervaring in het functiebeschrijven en -waarderen in het onderwijs (zowel PO als VO).