Kandidaten en opdrachtgevers kunnen erop rekenen dat privacy en veiligheid bij ons prioriteit hebben. Wij hebben het stappenplan van de Autoriteit Persoonsgegevens gevolgd. Daarnaast zorgen wij, gezien onze zorgvuldigheid ten aanzien van onze dienstverlening, dat er jaarlijks een PIA (Privacy Impact Assessment) wordt uitgevoerd door een externe partij (laatste datum uitvoering: 21 juni 2018).

In ons privacy statement staat reeds aangegeven welke gegevensverwerkingen wij doen en tevens dat wij de gegevens alleen met de betreffende opdrachtgever delen. Indien een kandidaat geen toestemming verleent om zijn/haar gegevens met de opdrachtgever te delen, dan informeren wij de opdrachtgever hierover en delen wij de informatie niet.

Klik hier voor het openen van onze privacy statement.