Coaching en loopbaanbegeleiding

Door middel van coaching en loopbaanbegeleiding stimuleren wij het gebruik van talenten of persoonlijke sterktes, zodat mensen meer bevlogen zijn, meer vertrouwen hebben in hun eigen kunnen, beter presteren en een lager ziekteverzuim hebben.

Wanneer coaching of loopbaanbegeleiding?

Het is zinvol om een loopbaan coaching in te zetten voor een medewerker, als er sprake is van een van de volgende situaties:

Loopt de medewerker vast in zijn huidige functie of is hij op zoek naar een carrière switch? Wil hij zijn vaardigheden en potentieel optimaal benutten? Hoe (her)vindt hij de passie in zijn werk? Heeft hij last van een hoge werkdruk of stress en wil hij weten waar dit door komt en wat hij eraan kan doen? Waar liggen zijn kwaliteiten en hoe kan hij deze optimaal inzetten in zijn werk?

Een loopbaancoach begeleidt en ondersteunt de deelnemer bij het maken van weloverwogen carrièrekeuzes. Belangrijk om te realiseren is dat een loopbaancoach geen baan voor de deelnemer zoekt. De deelnemer is degene die ‘in charge’ is. Uiteraard geeft de coach de deelnemer wel doorlopend tips en advies tijdens het proces.

Hoe ziet een traject met een loopbaancoach eruit?

 

Oriëntatiegesprek

Omdat ieder mens en iedere situatie uniek is, is het loopbaantraject maatwerk. Dit zal op de deelnemer zijn persoonlijke behoefte afgestemd worden. Het loopbaantraject start met een geheel vrijblijvend, oriënterend kennismakingsgesprek, waarbij de deelnemer kan ervaren of hij een klik voelt  met de coach en waarbij we nader ingaan op zijn loopbaanvraag:

  • Welke doelen wij hij behalen en waarom?
  • Wat wil hij uit het coachtraject halen (wanneer heeft het coachtraject naar zijn idee zijn doelen bereikt? Wat is zijn ideale situatie?
  • Welke aanpak past hier het beste bij?

Aan het eind van het gesprek stemt de deelnemer met de coach af of het klikt. Als dit zo is, kan hij beginnen aan zijn coachtraject.

Loopbaantraject

Aan het begin van een traject wordt aan de deelnemer gevraagd om verschillende (COTAN-beoordeelde) tests / vragenlijsten in te vullen, zodat zijn talenten, waarden, interesses en/of bevlogenheid op systematische wijze in kaart worden gebracht. Dit zorgt voor meer verdieping en verbreding.

Vervolgens doorloopt de deelnemer in een aantal sessies – door middel van gestructureerde, gerichte gesprekken en het gebruik van passende reflectieoefeningen en opdrachten – een persoonlijk ontwikkelingsproces om zo de voor hem wenselijke veranderingen in zijn loopbaan te bevorderen.

Afronding / Vervolg

In het laatste gesprek reflecteert de deelnemer samen met de coach op het coachtraject en het proces. Zijn de deelnemer zijn doelen behaald? Hoe ver is hij en wat wil hij nog aanpakken in de toekomst? Wanneer gewenst kan hij een follow-up gesprek inplannen na een bepaalde tijd, om nog eens samen te komen en te bespreken hoe het gaat.

Praktische informatie

Een coachtraject kan doorgaans in 4 sessies van 2 uur – verspreid over ongeveer 3 maanden – worden afgerond. Tussen de sessies zijn er (reflectie)opdrachten en is er de mogelijkheid om contact te houden met de coach. Coachsessies kunnen bij ons op locatie of via beeldbellen worden georganiseerd.