Type assessments

Een assessment is een methode waarmee de kwaliteiten en aandachtspunten van een kandidaat in kaart worden gebracht, al dan niet in het licht van een specifieke functie. Tevens geeft een assessment inzicht in het ontwikkelpotentieel. Een assessment is inzetbaar bij verschillende vraagstukken, zoals selectie van (nieuw) personeel of ontwikkel- of loopbaanvraagstukken. Wij onderscheiden grofweg drie typen assessments: Selectieassessment, Ontwikkelassessment en Loopbaanassessment.

Selectieassessment

Selectieassessment assessments

Selectie-assessments vinden plaats ter ondersteuning van de besluitvorming in een interne of externe sollicitatieprocedure, als objectieve ‘second opinion’ ter aanvulling op de reeds aanwezige indrukken, beelden en inschattingen met betrekking tot de capaciteiten en mogelijkheden van de deelnemer. Het selectie-assessment vormt een objectief en onafhankelijk inzicht in de kwaliteiten en aandachts- en ontwikkelpunten van een deelnemer.

 

Ontwikkelassessment

Ontwikkelassessment assessments

Een ontwikkelassessment heeft primair als doel om te komen tot een ontwikkeladvies en een inschatting van het potentieel van een medewerker. Het assessment doet geen uitspraak over de mate van geschiktheid voor de functie. Wel worden ontwikkelpunten in kaart gebracht en worden suggesties voor ontwikkelactiviteiten gedaan waarmee de deelnemer zich voor een functie beter kan toerusten.

 

Loopbaanassessment en -begeleiding


Loopbaanassessment Assessments

Loopbaanassessments worden ingezet om te kijken welke functies het best bij een deelnemer passen. Het kan zijn dat hier een wens of noodzaak om van functie te veranderen aan ten grondslag ligt. Het doel is om te bepalen wat de sterkte en zwaktes, carrièrewensen en –mogelijkheden, interesses en voorkeuren zijn van een deelnemer.

De bevindingen van het loopbaanassessment kunnen tevens de basis vormen voor de coachingsgesprekken die hierop volgen. In deze gesprekken zal de deelnemer met de loopbaanbegeleider (psycholoog) in gesprek gaan over de uitkomsten en implicaties van het psychologisch onderzoek, dit met verschillende oefeningen verder uitdiepen en op deze manier de mogelijkheden / opties in gezamenlijkheid in beeld krijgen. Op deze wijze wordt gewerkt naar een aantal loopbaankeuzes dat moeten leiden tot een heldere, gefundeerde en daarmee gedragen keuze.

Tijdens de coachingsgesprekken gaan we dieper in op de huidige- en de gewenste situatie in de loopbaan van de kandidaat. Hierbij kunnen de volgende vragen en uitdagingen op loopbaangebied aan de orde komen:

 • Wat wil ik?
 • Wat kan ik?
 • Wat zijn mijn talenten, drijfveren en competenties?
 • Benut ik mijn talenten nog optimaal?
 • Hoe haal ik meer uit mijn carrière?
 • Hoe bewaak ik mijn energiebalans en voorkom ik stress door mijn werk?
 • Hoe krijg ik weer plezier in mijn werk?
 • Ik loop voortdurend vast in mijn werk, hoe komt dat?
 • Ik wil iets heel anders, maar wat?
 • Waar krijg ik nu echt energie van en wat zijn mijn demotivatoren?
 • Wat te doen na een burn-out of ontslag?
 • In welke functie kom ik het beste tot mijn recht?
 • Ik wil wat anders, hoe pak ik dat aan?

Er zijn uiteraard veel meer vragen denkbaar. Aangezien ieder mens uniek is, leveren we in een loopbaanbegeleidingtraject maatwerk en zijn individuele wensen te alle tijden bespreekbaar. Aan het einde van het traject heb je als kandidaat een goed inzicht in je loopbaanperspectief en ben je in staat zelfstandig en proactief sturing te geven aan je loopbaan.