Soorten assessments

Een assessment is een methode waarmee de kwaliteiten en aandachtspunten van een kandidaat in kaart worden gebracht, al dan niet in het licht van een specifieke functie. Ook geeft een assessment inzicht in het ontwikkelpotentieel. Een assessment is inzetbaar bij verschillende vraagstukken, zoals selectie van (nieuw) personeel of ontwikkel- of loopbaanvraagstukken. Wij onderscheiden grofweg vier typen assessments: Selectieassessment, Ontwikkelassessment, Loopbaanassessment en Teamassessment.

selectie assessment

Selecterend ontwikkelassessment

Een geschiktheidsadvies én een uitspraak over het aanwezig ontwikkelpotentieel. Je krijgt een onafhankelijk advies en expertoordeel door een ervaren assessmentpsycholoog. Is er een match met de functie én de organisatie? Beschikt de kandidaat over de juiste aanleg, kwaliteiten en vaardigheden om de functie naar behoren uit te voeren? Heeft iemand de aanleg om deze vaardigheden te ontwikkelen?

Ontwikkelassessment

Ontwikkelassessment

Een ontwikkelassessment biedt medewerkers waardevolle inzichten om gericht met hun ontwikkeling aan de slag te gaan. Op welke vlakken kunnen zij zich nog ontwikkelen? Hoe kunnen zij dat het beste aanpakken? Beschikt de medewerker over het potentieel om te kunnen groeien naar een andere, misschien wel leidinggevende rol?
Loopbaanassessment Assessments

Loopbaanassessment 

Loopbaan assessments worden ingezet om te kijken welke functies het best bij iemand passen. Het kan zijn dat hier een wens of noodzaak om van functie te veranderen aan ten grondslag ligt. Het doel is om te bepalen wat de sterkte en zwaktes, carrière wensen en –mogelijkheden, interesses en voorkeuren  van iemand zijn.

Om medewerkers te binden en boeien (zeker in een tijd van krapte in de arbeidsmarkt), adviseren wij organisaties om een regelmatige check, of Loopbaan APK, een vast onderdeel te laten zijn van hun talentmanagement-programma. Dit hoeft niet steeds te leiden tot externe mobiliteit, maar prikkelt in veel gevallen de mensen om ook opties te zien binnen de organisatie waar ze nu werken. Of binnen hun huidige rol / functie. De fout die vaak wordt gemaakt, is dat het HR-beleid te weinig rekening houdt met het belang van persoonlijk leiderschap en onvoldoende inziet dat mensen ‘op reis’ zijn. Klik hier voor meer informatie. De bevindingen kunnen tevens de basis vormen voor een coachingstraject.

Selectieassessment assessments

Teamassessment

Het succes van een organisatie wordt in grote mate bepaald door hoe effectief de samenwerking binnen de teams is. Voor het optimaal functioneren van een team, moeten de teamleden zich bewust zijn van elkaars talenten. Ze begrijpen elkaars onderlinge verschillen en kunnen elkaars krachten benutten.

Het team assessment, ook wel team analyse genoemd, geeft een compleet overzicht van de kwaliteiten van een team. Het biedt bruikbare informatie voor een (team)manager met een helder antwoord op vragen als: Hoe ziet dit team eruit? Hoe werkt dit team het best samen? Past dit bij de doelstellingen die wij als team willen bereiken? Zijn wij een toekomstgericht team?