Suggesties of klachten?

Is er enig aspect van onze dienstverlening vatbaar voor verbetering? Hebt u suggesties of klachten? Vertel het ons!
Uw suggesties of klachten kunt u via kwaliteit@slimassessments.nl aan ons kenbaar maken. Bij een klacht zoeken we samen met u naar een passende oplossing. Natuurlijk kunt u hierover ook rechtstreeks contact opnemen met uw adviseur.
Mocht u er onverhoopt niet uitkomen, dan kunt u overwegen om een klacht in te dienen bij het College van Toezicht, een onafhankelijk orgaan van het Nederland Instituut van Psychologen (NIP). Kijk op de website van het NIP voor meer informatie.