Beeldmerk opleidingen herregistratie
Herregistreren?

Als schoolleider de door de jou doorgemaakte ontwikkeling laten waarderen in het kader van herregistratie? Als professioneel beoordelaar kennen wij herregistratiewaarde toe, uitgedrukt in punten, aan de ontwikkeling die je vanuit de praktijk hebt doorgemaakt. Bij het bepalen van een ontwikkeling achteraf heb je het over een ontwikkeling die voorheen werd aangeduid met de term ‘informeel leren’.

Onder “achteraf te waarderen activiteiten” vallen álle vormen van leren waarvan je zelf vindt dat deze bijdragen aan jouw ontwikkeling. Dit kan bijvoorbeeld intervisie zijn met collega schoolleiders, het lezen van een boek, het volgen van een korte cursus, het bezoeken van een congres, het invoeren van een nieuwe methode op school, etc. Maar ook het volgen van een opleiding of scholingstraject dat niet is opgenomen in de catalogus. Het gaat om álle zaken die bijdragen aan jouw professionele ontwikkeling.

Testimonials

“Beste Slim, wat een fijn en bemoedigend rapport hebben jullie geschreven. Ik ben er zeer content mee en ga dus ook van harte akkoord met de inhoud. Het is ook heel goed dat er duidelijke aandachtsgebieden in staan…dat samen met de mooie waardering maakt het voor mij compleet. Mooi gedaan!” Jack Nuijten. Directeur Basisonderwijs Lowys Porquin Stichting (LPS).“Ik ben erg te spreken over de wijze van jullie organisatie  en zal dat ook kenbaar maken bij mijn collegae. Deze manier van ontwikkelen is wel echt op maat en doet meer recht aan de intrinsieke motivatie en ontwikkeling op school”. Marc Hendriks. Projectleider / Programmamanager Onderwijsstichting Movare.“Het was een open en ontspannen gesprek, waarbij er geluisterd werd en opbouwende kritiek gegeven werd”. Jacqueline Barsoumian-Tas. Directeur Basisonderwijs De Haagse Scholen (DHS).

Werkwijze herregistratie

Onze werkwijze bij herregistratie heeft de volgende onderdelen:

onderdeel herregistratie schrijven reflectieverslag voor schoolleiders1. Schrijven reflectieverslag
Een verslag waarin je jouw leerproces en doorgemaakte ontwikkeling beschrijft.onderdeel herregistratie feedbackvragenlijst voor schoolleiders2. 360° feedbackvragenlijst
Een digitale vragenlijst wordt verstuurd aan jou als schoolleider zelf en aan minimaal 5 collega’s, om zo een indruk te krijgen van jouw handelen in de werkcontext.

onderdeel herregistratie waarderingsgesprek voor schoolleiders3. Waarderingsgesprek
Een verdiepende / onderzoekende dialoog waarbij het reflecteren op ervaringen centraal staat.

Klik hier voor meer informatie over deze onderdelen.

Rapport en Certificaat

Na het waarderingsgesprek gaan wij aan de slag met het toekennen van herregistratiewaarde aan jouw ontwikkeling. Er wordt een waarde 10 punten toegekend per afgedekt professionaliseringsthema, mits er sprake is van minimaal niveau 4 van de Table of Learning van Shulman. Er kunnen meer thema’s in één gesprek worden meegenomen.

Daarnaast kunnen er ook nog extra punten worden toegekend als je over de gehele lijn laat zien in jouw ontwikkeling verder te zijn dan ‘afstand en reflectie’. Per niveau hoger dan ‘afstand en reflectie’, krijg je 10 punten extra.  Er wordt maximaal 100% waarde toegekend (100 punten).

Als er daadwerkelijk sprake is van reflectie op het eigen handelen en gedachtengoed, dan stellen wij een certificaat op waarop de herregistratiewaarde, uitgedrukt in punten, staat weergegeven.

Waarom Slim?

Excellente audit! Naar aanleiding van het door het Schoolleidersregister PO uitgevoerde verificatie-audit zijn wij als professioneel beoordelaar in het kader van herregistratie op alle auditaspecten als Voldoende beoordeeld (tweepuntschaal: Voldoende en Onvoldoende)! Klik hier voor het audit-rapport.

Onderwijs als focus. Het in kaart brengen en waarderen van de talenten en kwaliteiten van schoolleiders is al jarenlang onze core business.

Kwaliteitszorg. Wij werken conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Objectief. Het waarderingsgesprek wordt altijd afgenomen door twee beoordelaars die onafhankelijk van elkaar beoordelen. Dit ter bevordering van de intersubjectiviteit. De beoordeling is dan niet afhankelijk van de mening van een enkele persoon. Hierbij kiezen wij voor de assessorencombinatie van een assessmentprofessional of -psycholoog en een domein deskundige (dat is, iemand met gedegen onderwijs-gerelateerde kennis en ervaring).

Efficiënt. In tegenstelling tot bij een EVC-procedure is het verzamelen of aanleveren van bewijsstukken bij ons niet noodzakelijk.

Ontwikkeltips. Wij blikken niet alleen maar terug, maar bieden je als schoolleider ook waardevolle inzichten gericht op jouw verdere professionele ontwikkeling.

Inspirerende omgeving. Oké dit is niet het allerbelangrijkste, maar het bezichtigen van de schitterende Belcrum watertoren in Breda – waar ons hoofdkantoor in is gehuisvest – is stiekem wel mooi meegenomen wanneer je ervoor kiest om bij ons jouw ontwikkeling te laten waarderen.

Investeringskosten

De investeringskosten hangen grotendeels samen met het aantal professionaliseringsthema’s dat in een gesprek worden meegenomen en variëren tussen de € 750,- ( 1 thema; max. 30 punten) en €1450,- (8 thema’s of meer; max. 100 punten).

Samenwerkingspartners

Zoals hierboven reeds aangegeven wordt het waarderingsgesprek altijd afgenomen door twee beoordelaars die onafhankelijk van elkaar beoordelen. Dit ter bevordering van de intersubjectiviteit. Hierbij kiezen wij voor de assessorencombinatie van een assessmentprofessional of -psycholoog en een domein deskundige (dat is, iemand met gedegen onderwijs-gerelateerde kennis en ervaring). Onze domein deskundigen zijn werkzaam bij de volgende organisaties: Logo zwartwit Kennisveld

Veel gestelde vragen

Klik hier als je benieuwd bent naar de vragen van schoolleiders en geïnteresseerden die wij vaak krijgen in het kader van onze methode of werkwijze van herregistratie.