Herregistratie 

De kwaliteit van de schoolleider heeft invloed op die van het onderwijs, is inmiddels algemeen bekend. Het is dus zaak dat schoolleiders aan continue leiderschapsontwikkeling doen. Helemaal met het oog op de steeds sneller gaande maatschappelijke ontwikkelingen die het onderwijs raken. Het is aan schoolleiders zelf om bij te blijven als professional. In dat kader is (her)registratie in het Schoolleidersregister PO sinds 1 januari 2018 verplicht. 

Achteraf te waarderen activiteiten

In het huidige systeem van herregistratie heeft een schoolleider 100 punten nodig voor herregistratie. Als professioneel beoordelaar kennen wij herregistratiewaarde toe, uitgedrukt in punten, aan de ontwikkeling die een schoolleider heeft doorgemaakt. Bij het bepalen van een ontwikkeling achteraf heb je het over een ontwikkeling die voorheen werd aangeduid met de term ‘informeel leren’. 

Onder “achteraf te waarderen activiteiten” vallen álle vormen van leren waarvan de schoolleider zelf vindt dat deze bijdragen aan zijn of haar ontwikkeling als schoolleider. Dit kan bijvoorbeeld intervisie zijn met collega schoolleiders, het lezen van een boek, het volgen van een korte cursus, het bezoeken van een congres, het invoeren van een nieuwe methode op school, etc. Maar dus ook het volgen van een opleiding of scholingstraject dat niet is opgenomen in de catalogus. Het gaat om alle zaken die bijdragen aan de professionele ontwikkeling, misschien zelfs zonder dat de schoolleider het zich realiseert.


Werkwijze SLIM

Onze werkwijze bestaat voor de schoolleider grofweg uit de volgende 3 onderdelen:

1. Schrijven van een reflectieverslag

2. 360° feedbackonderzoek

  • 3. Waarderingsgesprek  

Klik hier voor meer informatie over deze onderdelen. 

Na het waarderingsgesprek gaan wij aan de slag met het toekennen van herregistratiewaarde aan de ontwikkeling van de schoolleider. Er wordt een waarde 10 punten toegekend per afgedekt professionaliseringsthema, mits er sprake is van minimaal niveau 4 van de Table of Learning van Shulman. Er kunnen meer thema’s in één gesprek worden meegenomen.

Daarnaast kunnen er ook nog extra punten worden toegekend als de schoolleider over de gehele lijn laat zien in zijn of haar ontwikkeling verder te zijn dan ‘afstand en reflectie’. Per niveau hoger dan ‘afstand en reflectie’, krijgt de schoolleider 10 punten extra.  Er wordt maximaal 100% waarde toegekend (100 punten).

Als er daadwerkelijk sprake is van reflectie op het eigen handelen en gedachtengoed, dan stellen wij een certificaat op waarop de herregistratiewaarde, uitgedrukt in punten, staat weergegeven.


Veelgestelde vragen (FAQ’s)

Klik hier als u benieuwd bent naar de vragen van schoolleiders en geïnteresseerden die wij vaak krijgen in het kader van onze methode of werkwijze van herregistratie.


Waarom SLIM?

Excellente audit!
Naar aanleiding van het door het Schoolleidersregister PO uitgevoerde verificatie-audit zijn wij als professioneel beoordelaar in het kader van herregistratie op alle auditaspecten als Voldoende beoordeeld (tweepuntschaal: Voldoende en Onvoldoende)! Klik hier voor het audit-rapport.

Onderwijs als focus
Het in kaart brengen en waarderen van de talenten en kwaliteiten van schoolleiders is al jarenlang onze core business.

Kwaliteitszorg
Wij werken conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Objectief
Het waarderingsgesprek wordt altijd afgenomen door twee beoordelaars die onafhankelijk van elkaar beoordelen. Dit ter bevordering van de intersubjectiviteit. De beoordeling is dan niet afhankelijk van de mening van een enkele persoon. Hierbij kiezen wij voor de assessorencombinatie van een assessmentprofessional of -psycholoog en een domein deskundige (dat is, iemand met gedegen onderwijs-gerelateerde kennis en ervaring).

Efficiënt
In tegenstelling tot bij een EVC-procedure is het verzamelen of aanleveren van bewijsstukken bij ons niet noodzakelijk.

Ontwikkeltips
Wij blikken niet alleen maar terug, maar bieden de schoolleider ook waardevolle inzichten gericht op zijn of haar verdere professionele ontwikkeling.

Inspirerende omgeving
Oké dit is niet het allerbelangrijkste, maar het bezichtigen van de schitterende Belcrum watertoren in Breda – waar ons hoofdkantoor in is gehuisvest – is stiekem wel mooi meegenomen wanneer de schoolleider ervoor kiest om bij ons zijn of haar ontwikkeling te laten waarderen.


Investeringskosten 

De investeringskosten hangen grotendeels samen met het aantal professionaliseringsthema’s dat in een gesprek worden meegenomen en variëren tussen de € 750,- ( 1 thema; max. 30 punten) en €1450,- (8 thema’s of meer; max. 100 punten).


Vrijblijvende intake

Bent u als schoolleider benieuwd of en in welke mate het achteraf waarderen van de door u doorgemaakte ontwikkeling kan bijdragen aan uw herregistratie, vul dan het onderstaande contactformulier in voor een geheel vrijblijvend (telefonisch) intakegesprek. Wij nemen vervolgens met u contact op om een afspraak in te plannen.

Vul bij ‘Bericht’ > ‘Herregistratie’ in.