Herregistratie schoolleider ontwikkeling achteraf waarderen

Werkwijze 

Wanneer je als schoolleider de door de jou doorgemaakte ontwikkeling achteraf bij ons laat waarderen in het kader van herregistratie, dan doorloop je de volgende stappen:

1. Schrijven van een reflectieverslag 

Selecteren van professionaliseringsthema’s
Omdat het aantal thema’s waarop jouw ontwikkeling betrekking heeft van invloed is op de herregistratiewaarde, uitgedrukt in punten, is deze stap erg belangrijk. Wij vragen je dan ook om eerst goed te onderzoeken op hoeveel en welk(e) thema(’s) jouw ontwikkeling betrekking heeft. Dit doe je door naar de website van het schoolleidersregister te gaan en jezelf goed te oriënteren op de verschillende professionaliseringsthema’s.

Beschrijving leerproces
Vervolgens vragen wij je om per thema jouw leerproces(sen) gedegen te beschrijven. Op deze wijze maak je jouw ontwikkeling of leerproces voor ons inzichtelijk. Op welke wijze heb je jezelf ontwikkeld? Wat zou je voorheen hebben gedaan? Wat doe je nu? Ofwel, wat zou je met de kennis van nu anders toentertijd gedaan hebben? Waaruit blijkt dat je jezelf hierin ontwikkeld hebt? Waar liggen nog kansen voor verdere ontwikkeling binnen dit thema?

2. 360° feedback onderzoek

Tegelijkertijd zal er ook een digitale 360 graden feedback-vragenlijst worden uitgezet om extra input te verkrijgen over jouw ontwikkelproces. Je vult de vragenlijst voor jezelf in. Maar je vraagt ook minimaal 5 collega’s en/of externen die een redelijk tot goed beeld hebben van jouw dagelijks functioneren in relatie tot een thema om dit voor jou te doen.

Je bepaalt zelf wie er uitgenodigd wordt. Je kan medewerkers op school vragen om de vragenlijst in te vullen, maar ook collega-directeuren, bestuurders, medewerkers samenwerkingsverband, (externe) coaches of medewerkers van het stafbureau. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20 minuten.

3. Waarderingsgesprek 

Het waarderingsgesprek is een verdiepende en onderzoekende dialoog. Hierbij staat het reflecteren op ervaringen centraal staat. In het gesprek zoeken wij naar congruentie tussen wat je  zegt en doet. Wij vragen je meer beeld te geven. Wat zou je voorheen hebben gedaan? Wat doe je nu? Waaruit blijkt dat je je hierin ontwikkeld hebt?

Het waarderingsgesprek wordt altijd afgenomen door twee beoordelaars die onafhankelijk van elkaar beoordelen. Dit ter bevordering van de intersubjectiviteit. Het waarderingsgesprek kan live bij ons op locatie plaatsvinden in Breda, maar ook via beeldbellen (Zoom, Teams).