herregistratie schoolleider

JOUW DOORGEMAAKTE ONTWIKKELING LATEN WAARDEREN IN HET KADER VAN HERREGISTRATIE: STARTPUNT OF SLUITPOST?

 

Sluitpost

Meer dan de helft van de schoolleiders neemt met ons contact op om hun doorgemaakte ontwikkeling bij ons te laten waarderen als sluitpost. Dit om zo aan het totaal aantal van 100 punten te komen voor hun herregistratie. Omdat zij in dat geval al een (door het schoolleidersregister gecertificeerde) opleiding of scholingstraject hebben gevolgd, beschikken zij al over een x-aantal punten. In een vrijblijvend intakegesprek verkennen wij of het realistisch is om aan het totaal aantal punten te komen.

Startpunt 

Steeds vaker krijgen wij ook schoolleiders op bezoek die nog geen punten hebben en dit traject inzetten als startpunt in het kader van hun herregistratie. Ondanks dat het niet altijd even realistisch is om in één keer tot het totaal aantal punten te komen, kunnen zij naderhand wel gericht op zoek naar een opleiding of scholingstraject dat aansluit bij hun ontwikkelbehoefte. Óók qua punten. In de catalogus in het register staan immers alle professionaliseringsactiviteiten weergegeven waar vooraf punten aan zijn toegekend.

Vrijblijvend intakegesprek 

Ongeachte welke insteek als schoolleider ook je voorkeur heeft, jouw doorgemaakte ontwikkeling vanuit de praktijk kan een belangrijke bijdrage leveren aan jouw herregistratie.

Neem hier met ons contact op voor een vrijblijvend intakegesprek.

 

Achteraf te waarderen activiteiten

Onder “achteraf te waarderen activiteiten” vallen álle vormen van leren waarvan je zelf vindt dat deze bijdragen aan jouw ontwikkeling als schoolleider. Dit kan bijvoorbeeld intervisie zijn met collega schoolleiders, het lezen van een boek, (externe) coaching, het volgen van een korte cursus, het bezoeken van een congres, het invoeren van een nieuwe methode op school, etc. Maar ook gevolgde opleidingen of scholingstrajecten die niet staan opgenomen in de catalogus. 

Top 10 

De volgende 10 activiteiten worden bij ons als professioneel beoordelaar het vaakst aangedragen:

1.  Werken aan een verbetering of vernieuwing in de school
2.  Reflecteren met collega’s
3.  Externe coaching
4.  Andere school bezoeken
5.  Zelfreflectie
6.  Lezing bijwonen
7.  Werken aan een praktijkvraagstuk in de school
8.  Meedoen aan leernetwerk
9.  Feedback (vragen / ontvangen)
10. Cursus rondom specifieke thematiek (niet gecertificeerd door het schoolleidersregister)