Merkwaarden 

Dit kenmerkt een assessment bij SLIM:

Waarderend

Deelnemer als actief partner. Onze waarderende aanpak is niet alleen te zien in onze visie op leren en ontwikkelen (inclusief talentmanagement), maar ook in onze benadering van, en omgang met, deelnemers tijdens een assessment. Zo wordt de deelnemer gezien als actief partner (in plaats van als onderzoeksobject), wat betekent dat er op transparante wijze samen wordt onderzocht wat hij nodig heeft om te floreren en om de meeste meerwaarde te leveren in een (nieuwe) rol of positie. De assessor is dan ook veel meer een adviseur dan een selecteur.

Concrete ontwikkeladviezen. Deelnemers krijgen in het assessment niet alleen adviezen gericht op het verbeteren van hun tekortkomingen, maar ook (en vooral) tips om hun kwaliteiten (nog) beter leren om te zetten in sterke punten. Verder worden adviezen nadrukkelijk geconcretiseerd in termen van trainingen, literatuur, podcasts etc.

Ongedwongen sfeer. Onze assessments worden afgenomen in een inspirerende setting, en rustige en ongedwongen sfeer: we snappen dat een assessment spannend kan zijn en doen er dan ook alles aan de deelnemer op zijn gemak te stellen en ruimte te geven voor zijn eigen tempo. Deelnemers ervaren onze assessments hierdoor als prettig, persoonlijk en verklarend (met ruimte voor toelichting) in plaats van als afstandelijk en toetsend.

Stimulerend

Actieve voorbereiding. In onze assessments krijgen deelnemers een actieve rol in het proces en worden zij gestimuleerd actief aan het roer van hun eigen ontwikkeling te staan. Voorafgaand aan het assessment dagen we de deelnemer al uit na te denken over zijn persoonlijk leiderschap (actieve voorbereiding). Wij leveren daarvoor de benodigde instrumenten aan. Met deze reflectie start de deelnemer aan het vervolg van het assessment.

Persoonlijk nagesprek. We betrekken deelnemers actief bij hun assessment met feedback en aansporing tot reflectie, zowel tussentijds als na afloop. Een persoonlijk nagesprek met de deelnemer is bij ons dan ook standaardonderdeel van de procedure (hetgeen op een andere dag plaatsvindt dan de dag van het assessment op locatie). Dat vergroot het draagvlak voor de resultaten en stimuleert zelfregie voor de professionele ontwikkeling.

Innovatief assessmentprogramma. Wij zorgen voor een gevarieerd en innovatief assessmentprogramma. Binnen assessments worden daarom game-elementen ingebouwd, maar natuurlijk wel op zo’n manier dat deze de validiteit van het assessment niet aantasten. Door games toe te passen in assessments worden het bijzondere ervaringen voor de deelnemers.

Inspirerende setting. Oké dit is niet het allerbelangrijkste, maar het bezichtigen van de schitterende Belcrum watertoren in Breda – waar ons hoofdkantoor in is gehuisvest – is stiekem wel mooi meegenomen wanneer je ervoor kiest om bij ons een assessment te laten afnemen.

Persoonlijk

Persoonlijk contact. Opdrachtgevers en deelnemers waarderen het persoonlijk contact bij, en persoonlijke werkwijze van, onze assessments. Ze zijn geen nummer. Lijntjes zijn kort en er kan snel worden geschakeld.

Maatwerk. Geen bulkwerk (waarbij tijd voor persoonlijke aandacht vaak ontbreekt), maar maatwerk. Ieder assessment wordt op verzoek op maat gemaakt qua programma en rapportageformat.

Oprechte aandacht. Deelnemers hebben altijd een vaste assessor die hen gedurende het hele assessment begeleidt. Per assessor één deelnemer per dag. Omdat de assessor de hele dag zelf 1-op-1 optrekt met de deelnemer, zorgt dit voor veel persoonlijk aandacht, diepgang en focus. Wij zetten sterk in op een vriendelijke, zorgzame begeleiding gedurende het assessment, de persoonlijke gesprekken en het nemen van tijd voor de deelnemer (ook voor én na het assessment). Wij geloven namelijk sterk in persoonlijke aandacht; automatiseer waar het kan, menselijk contact waar het moet. Daarnaast is er zowel in het assessment als in de nabespreking ruimte en aandacht voor de persoonlijke inbreng van de deelnemer en wordt er rekening gehouden met mogelijk beperkende, persoonsgebonden factoren.

Professioneel

NIP. Onze assessments staan altijd onder regie van een ervaren psycholoog NIP (Nederlands Instituut Psychologen) en we werken conform de richtlijnen van het NIP.

COTAN. Onze assessments bestaan uit een gevarieerd aanbod van instrumenten dat wij op maat samenstellen op basis van de functie en eventuele aandachtspunten. Wij werken met COTAN-beoordeelde tests van gerenommeerde testuitgevers.

Professionele rollenspelacteurs. Verder werken wij met professionele rollenspelacteurs die getraind zijn om verschillende soorten gedrag op te roepen.