Onze werkwijze is te typeren als ‘persoonlijk’, ‘evidence-based’, ‘flexibel’ en ‘betrouwbaar’. In onze werkwijze houden wij ons aan de beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)  en staan de waarden betrouwbaarheid, integriteit en respect centraal.

Klantgerichtheid

Persoonlijk

Wij geloven in de kracht en meerwaarde van interactie. Zo zijn persoonlijke testresultaten bij ons ondersteunend (en niet leidend) in de zoektocht naar talent en gaan we samen met de opdrachtgever op zoek naar de specifieke kenmerken van de vraag en / of de functie. De bevindingen of resultaten van het assessment worden overzichtelijk en eenduidig in een rapport weergegeven (geen standaard computerteksten), hetgeen zorgt voor een sterke integratie tussen (potentiële) functie en persoon. Ten slotte wordt een rapport altijd eerst met de kandidaat nabesproken voordat deze – na toestemming van de kandidaat – naar de opdrachtgever wordt gestuurd.

Onderzoek en analyse

Evidence-based

Evidence-based betekent dat onze werkwijze aansluit bij wetenschappelijke bevindingen die een kwalitatieve meerwaarde aantonen. Zo maken wij onder andere enkel gebruik van instrumenten die door de onafhankelijke instantie COTAN als voldoende tot goed zijn beoordeeld.

Flexibiliteit

Flexibel

Wanneer een opdrachtgever een assessment bij ons aanvraagt, kan deze in de regel binnen enkele dagen worden ingepland en zal het terugkoppelgesprek eveneens op korte termijn kunnen plaatsvinden. Bij het inplannen van dit nagesprek met de kandidaat houden wij sterk rekening met de wensen van de opdrachtgever en de agenda van de kandidaat. Daarnaast bestaat de mogelijkheid, onder behoud van bepaalde voorwaarden, om een assessment en terugkoppelgesprek op een door de opdrachtgever gewenste locatie af te nemen.

Betrouwbaarheid

Betrouwbaar

Wij onderschrijven de NIP-gedragscode en hanteren tijdens de procedure en de nabespreking de daarbij behorende gedragsregels. Wij dragen zorg voor een correcte en respectvolle behandeling van kandidaten. Zo gaan wij zeer vertrouwelijk om met gegevens over kandidaten en wordt de rapportage  eerst persoonlijk met de kandidaat nabesproken (hetgeen mede bijdraagt aan begrip en acceptatie van het ontwikkeladvies door de kandidaat) voordat deze naar de opdrachtgever wordt gestuurd.  Ten slotte maken wij bij een assessment altijd gebruik van twee assessoren en schakelen extra domeindeskundigen in daar waar nodig.