Werkwijze herregistratie

Na een vrijblijvende intake, bestaat onze werkwijze herregistratie uit de volgende stappen:

1. Schrijven van reflectieverslag

Na aanmelding vragen wij aan jou als schoolleider om een beknopt reflectieverslag te schrijven. Hierdoor denk je van tevoren al na over jouw identiteit en ontwikkeling. In dit verslag lever je een beschrijving aan van jouw leerproces: dit was mijn leervraag, dit heb ik ondernomen en dit is het resultaat. Daarbij gaat het om de onderbouwing van het handelen. Je neemt zelf de verantwoordelijkheid voor jouw eigen ontwikkeling en het in kaart brengen daarvan.  Een duidelijke beschrijving van de doorgemaakte ontwikkeling zorgt er voor dat wij tijdens het waarderingsgesprek de juiste vragen kunnen stellen om jouw ontwikkeling verder helder te krijgen.

2. 360 graden-feedback vragenlijst

Parallel aan het schrijven van het refelectieverslag, wordt er een 360 graden-feedback vragenlijst uitgezet. De afname gebeurt online. Naast dat je de vragenlijst voor jezelf invult, beantwoorden ook (minimaal 5) anderen uit jouw werkomgeving verschillende vragen over jouw handelen in de praktijk. Dit kunnen medewerkers op school zijn, maar ook collega-directeuren, bestuurders, medewerkers samenwerkingsverband, (externe) coaches of medewerkers van het stafbureau. Doel is om zelfinzicht en zelfreflectie te stimuleren.

3. Waarderingsgesprek

Het waarderingsgesprek (voorheen validerend gesprek) is een verdiepende en onderzoekende dialoog waarbij het reflecteren op ervaringen centraal staat. In het gesprek zoeken wij naar congruentie tussen wat je zegt en doet. Wij vragen je om meer beeld te geven. Wat zou je voorheen hebben gedaan? Wat doe je nu? Waaruit blijkt dat je je hierin ontwikkeld hebt? Het waarderingsgesprek kan live bij ons op locatie plaatsvinden, maar ook via beeldbellen.

Het waarderingsgesprek wordt altijd afgenomen door twee beoordelaars die onafhankelijk van elkaar beoordelen. Dit ter bevordering van de intersubjectiviteit. De beoordeling is dan niet afhankelijk van de mening van een enkele persoon. Hierbij kiezen wij voor de assessorencombinatie van een assessmentprofessional of -psycholoog en een domein deskundige (dat is, iemand met gedegen onderwijs-gerelateerde kennis en ervaring).

Rapport en certificaat 

Na het waarderingsgesprek gaan wij aan de slag met het toekennen van herregistratiewaarde aan jouw ontwikkeling. Er wordt een waarde 10 punten toegekend per afgedekt professionaliseringsthema, mits er sprake is van minimaal niveau 4 van de Table of Learning van Shulman. Er kunnen meer thema’s in één gesprek worden meegenomen.

Daarnaast kunnen er ook nog extra punten worden toegekend als je over de gehele lijn laat zien in jouw ontwikkeling verder te zijn dan ‘afstand en reflectie’. Per niveau hoger dan ‘afstand en reflectie’, krijg je 10 punten extra.  Er wordt maximaal 100% waarde toegekend (100 punten).

Als er daadwerkelijk sprake is van reflectie op het eigen handelen en gedachtengoed, dan stellen wij een certificaat op waarop de herregistratiewaarde, uitgedrukt in punten, staat weergegeven.