In september 2018 introduceerden we VR-assessment, een innovatieve assessment-methode waarin deelnemers met Virtual Reality in een overlegsituatie worden geplaatst. Inmiddels is er heel wat ervaring mee opgedaan. Uit onderzoek, uitgevoerd met de Erasmus Universiteit Rotterdam, leerden we dat het een betrouwbaar en valide instrument is en dat zowel professionals als deelnemers erg positief zijn over de methode. Wat VR-assessment is en hoe er op wordt gereageerd werd vastgelegd in een korte film.

 

‘Het was echt alsof ik in een vergadering zat waar ik over een uur weer in kan stappen’, zegt Dorrianne van Vugt (Directeur Human Business Support) direct nadat zij het VR-assessment heeft gedaan. Jasper Mol (Joint venture manager Hago Zorg) heeft een soortgelijke ervaring: ‘Je voelt echt dat je er bij bent. Je bent echt een deelgenoot van het gesprek’. En om dat te illustreren: ‘Johanna [één van de personages] keek mij aan en begon te lachen. Ik merkte aan mezelf dat ik terug begon te lachen, maar dat slaat natuurlijk nergens op’.

VR-assessment is een innovatieve simulatie-oefening waarin je als deelnemer in een werksituatie wordt geplaatst alsof je er zélf bij bent, bijvoorbeeld in een teamvergadering. De combinatie van Virtual Reality met bewezen assessment-methodiek opent nieuwe perspectieven voor training en assessment.

Als je als deelnemer de VR-bril opzet dan begeef je je in een overlegsituatie, je kijkt rond en je gaat beoordelen wat er om  je heen gebeurt. Hierin beleef je de interactie van een groep mensen met verschillende rollen, belangen en karakters. Je observeert het groepsproces door actief om je heen te kijken en je beoordeelt het gedrag door het beantwoorden van vragen. Die antwoorden worden gescoord en verwerkt tot een rapportage met toetsbare resultaten. VR-assessment gaat over inzicht in gedrag en groepsprocessen.

VR-assessment is een zogenoemde Situational Judgment Test, een situationele beoordelingstest in de vorm van een digitaal rollenspel. Als je als kandidaat het VR-assessment hebt gedaan dan worden de resultaten vergeleken met de expert normgroep en komt er een rapportage uit. In VR-assessment worden de voordelen van een klassieke test -standaardisatie, betrouwbaarheid, validiteit- gecombineerd met de voordelen van een rollenspel waarbij je iemand in een werkelijke situatie plaatst. Niet in een één op één gesprek, zoals bij de meeste rollenspellen, maar in de context van een groep waarin verschillende personages een rol spelen. Mol: ‘Eigenlijk herken je ze allemaal wel. Iedereen die deze test doet kan er wel een collega bij noemen’.

Naast assessment-professionals en hun klanten zien ook  deelnemers aan het VR-assessment de meerwaarde er van in. Uit onderzoek (Rijsdijk, 2019) blijkt dat kandidaten het VR-assessment ervaren als leuk, modern, relevant, duidelijk en herkenbaar. Tijs van den Nieuwendijk (managing director Online Marketeers) heeft het VR-assessment zojuist als deelnemer doorlopen en zegt direct na afloop: ‘Dit is wel een hele goede manier. Het is een leuke manier maar ik denk ook dat het echt een effectieve manier is. Het is heel intuïtief en dat werkt perfect.’ Van Vugt is het daarmee eens: ‘Het is heel gebruiksvriendelijk, je zet de bril op en het wijst zich vanzelf. Wat ik het mooie vond is doordat je die bril opzet je meteen gefocust bent en er geen afleiding is. Ik denk dat het een relevante methode is omdat je natuurlijkere antwoorden en betrouwbaardere uitslagen krijgt.’  Van den Nieuwendijk ziet de meerwaarde ten opzichte van rollenspellen ‘omdat je vrij simpel een complexe situatie kan nabootsen’ en ook Mol ziet de voordelen als deelnemer: ‘Ik kan beter observeren en ik voel me veel meer op mijn gemak waardoor ik denk dat de uitslag dichter bij mij staat dan bij een trainingsacteur. Het is moeilijk om uit te leggen aan mensen die er geen ervaring mee hebben maar zet de bril op, doe één test en je bent overtuigd!’

Meer informatie over VR-assessment? Ga naar www.vr-assessment.nl of neem contact met ons op. 

VR-assessment is een initiatief van:

Van der Maesen| Koch HRM-advies

SLIM assessments

Eelloo

Geslaagde introductie VR-assessment 

Op het Assessment Tech Event 2018 introduceerden we onze nieuwste innovatie, VR-assessment. Voor wie er bij was óf het juist heeft gemist hebben we een compilatie gemaakt met hoogtepunten en reacties na afloop.