Loopbaan-apk bij VOBO-scholen

Klant & Dienstverlening

VOBO-scholen  –  Loopbaan-apk  –  2023/2024

Om medewerkers te binden en boeien (zeker in een tijd van krapte in de arbeidsmarkt), kiezen steeds meer organisaties ervoor om een regelmatige check, of Loopbaan-apk, een vast onderdeel te laten zijn van hun talentmanagement-programma. Een mooi voorbeeld hiervan is VOBO-scholen. VOBO-scholen bestaat uit de vestigingen Kempenhorst College te Oirschot en Heerbeeck College te Best. Tezamen bieden deze vestigingen een bijna volledig aanbod op het gebied van voortgezet onderwijs voor leerlingen uit de regio Best en Oirschot.

VOBO-scholen stimuleert al hun medewerkers om op structurele basis deel te nemen aan een Loopbaan-apk bij SLIM, omdat zij ervan overtuigd zijn dat het succes van hun organisatie afhankelijk van is de inzetbaarheid, de betrokkenheid en de resultaten van de medewerkers. Het Loopbaan-apk is een (kort) loopbaantraject waarin deelnemers door middel van gesprekken en instrumenten (zoals een interessevragenlijst,  aan het denken worden gezet over zichzelf ten aanzien van hun loopbaan.

Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers ook buiten de schoolsituatie om kunnen reflecteren op de vraag of zij nog op de juiste plek zitten en welke ambities ze hebben. We geloven dat dit versterkend werkt voor de keuzes die onze medewerkers maken en hen meer in hun kracht zet, ook al kan het betekenen dat hun werkplezier in deze fase van hun leven bij een andere organisatie waarschijnlijk meer tot recht komt”.

Lex Jussen
Directeur Personeel VOBO-scholen

 

Loopbaan-apk

In een Loopbaan-apk worden deelnemers gestimuleerd actief te kijken naar de balans tussen zaken in het werk die hen energie geven en energie kosten. En die balans beter maken. Het Loopbaan-apk biedt aanbevelingen en reparatiepunten vóór er dingen mislopen. Het prikkelt medewerkers om opties te zien binnen de organisatie waar ze nu werken. Of binnen hun huidige rol / functie. Een Loopbaan-apk kan leiden tot externe mobiliteit, maar de focus ligt vooral op het behouden van medewerkers voor de organisatie door het vergroten van betrokkenheid. En betrokkenheid houdt de achterdeur dicht.

Reacties deelnemers

Directeur Personeel VOBO-scholen, Lex Jussen, geeft aan dat hij tot nu toe alleen maar positieve geluiden van medewerkers heeft gehoord. Dit is in lijn met de resultaten vanuit de online evaluatievragenlijst, die door de deelnemers zelf achteraf wordt ingevuld. Zo geven alle deelnemers aan dat zij het loopbaan-apk traject ook iemand anders zouden aanbevelen (100%). Ook beoordelen zij – op een 5-puntsschaal – het traject als goed (45%) tot zeer goed (55%).

Verder geven zij aan dat zij door deelname meer inzicht hebben gekregen in: a. hun eigen kwaliteiten, interesses, waarden en persoonlijkheid (100%); b. in welke mate hun baan aansluit bij hun behoeften, talenten, motivatie en ambitie (100%); en c. welke (kleine) aanpassingen zij kunnen doen om hun baan hier beter op aan te laten sluiten (80%). Verder geeft 65% aan op basis van het traject reeds het initiatief te hebben genomen om een gesprek met hun leidinggevende te voeren ten aanzien van hun eigen loopbaan.

“Hele prettige, open gesprekken. Ook al waren ze online, toch persoonlijk. Grote betrokkenheid en deskundigheid vanuit de loopbaanbegeleidster”.

“Voor mij werd nog eens bevestigd wat ik al wel wist, maar wat een beetje was weggezakt.”

Het was een fijn traject. Ik heb geen tips of suggesties voor verbetering”.

Wat fijn dat jullie dit als VOBO faciliteren!”

Knap hoe in slechts 2 gesprekken belangrijke aspecten helder gemaakt worden”.

Interesse in een Loopbaan-apk?

Benieuwd of een Loopbaan-apk iets voor jouw organisatie of één van jouw medewerkers is? Vul dan het onderstaande contactformulier in. Uiteraard kan je ook direct contact met ons opnemen.